W dniu 23 lipca 2015 roku w miejscowości Zubowice i Zubowice-Kolonia odbyły się zebrania wiejskie dotyczące wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w tych miejscowościach. Sołtysem miejscowości Zubowice została wybrana Pani Marta Kawalec, natomiast w miejscowości Zubowice-Kolonia Pan Jan Opiela.

Skip to content