26 czerwca 2015 r. był podsumowaniem całorocznej pracy w Szkole Podstawowej w Dubie. Pani Dyrektor Grażyna Kaczor gratulowała nauczycielom odniesionych w mijającym roku szkolnym sukcesów pedagogicznych, wręczała rodzicom podziękowania za współpracę, wręczała nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce.

Najwyższym wyróżnieniem dla uczniów było stypendium Wójta Gminy Komarów-Osada za wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce Pan Stanisław Siek Sekretarz Gminy Komarów-Osada wręczył uczennicy klasy VI Martynie Żyła, która uzyskała średnią ocen 5,50, otrzymała wzorowe zachowanie, angażowała się w życie szkoły i środowiska lokalnego. Rodzice wyróżnionej uczennicy otrzymali list gratulacyjny  oraz wyrazy uznania za trud wychowawczy, wzorowe wychowanie, osiągnięte wysokie wyniki w nauce.

Skip to content