W dniu 16 czerwca 2015r. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach świętowała jubileusz 145-lecia założenia szkoły.

W uroczystości, jako zaproszeni goście, uczestniczyli: wójt gminy Komarów-Osada p. Wiesława Sieńkowska, radny powiatu zamojskiego p. Stanisław Barteczko, przewodniczący Rady Gminy p. Jerzy Pałczyński, sekretarz gminy p. Stanisław Siek, proboszcz parafii Dub ks. Witold Mikulski, dyrektorzy szkół z terenu gminy: p. Anna Maryńczak dyr. PG w Komarowie-Osada, p. Anna Kupiec-Niedźwiedź dyr. SP w Komarowie-Osada, p. Elżbieta Żybura dyr. SP w Antoniówce, p. Zbigniew Danilewicz dyr. SP w Zubowicach, p. Grażyna Kaczor dyr. SP w Dubie, p. Alicja Pikuta dyr. PG w Zubowicach, kier. referatu oświaty p. Jolanta Danielewicz, kier. WTZ w Komarowie-Osada z siedzibą w Wolicy Brzozowej p. Dorota Mazur, dyr. SOK w Komarowie-Osada p. Iwona Pełypyszyn, instruktor artystyczny SOK p. Urszula Pakuła, kierownik GOPS w Komarowie-Osada p. Marzanna Mikuła, fundatorka popiersia patrona p. Alicja Dworniczak, sołtys wsi Kadłubiska p. Krystyna Kozak, sołtys wsi Śniatycze p. Jerzy Marucha, prezes OSP w Śniatyczach p. Andrzej Jednac, komendant OSP w Śniatyczach p. Kazimierz Piskorz, zespół śpiewaczy „Śniatyczanie” wraz z instruktorem muzyki p. Januszem Bogatko, przewodnicząca RR p. Agata Krzyżanowska, wychowankowie i absolwenci szkoły, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz mieszkańcy Śniatycz i Kadłubisk.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. odprawioną w miejscowym kościele przez proboszcza parafii Dub ks. Witolda Mikulskiego, następnie, w uroczystym pochodzie, przemaszerowano do budynku szkolnego.

 

Dalszym uroczystościom przewodniczyła dyrektor szkoły p. Lucyna Baryła, która w swoim wystąpieniu przedstawiła historię miejscowości i szkoły, uzupełnioną prezentacją multimedialną przywołującą obrazy z lat minionych. Zgromadzona publiczność z dużym zainteresowaniem obejrzała przygotowany pokaz i wysłuchała historii swojej Małej Ojczyzny.

Podczas uroczystości dyrektor szkoły zaprezentowała opracowanie książkowe własnego autorstwa pt. „Śniatycze – dzieje miejscowości i szkoły”, które zadedykowała mieszkańcom Śniatycz i okolic, a także uczniom miejscowej szkoły.

Kolejnym punktem programu były występy uczniów oraz zespołu muzycznego „Śniatyczanie”. Oprawę artystyczną przygotowali nauczyciele: Wiesława Posłajko, Anna Orkiszewska, Renata Koper, Alina Kycko, Grażyna Presz.

W kuluarach zwiedzano okolicznościowe wystawy, wpisywano dedykacje do kroniki szkolnej, wspominano dawne dzieje.

Finałem uroczystości była degustacja urodzinowego tortu oraz poczęstunek dla zaproszonych gości.

 

 

Skip to content