W załączeniu obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021wraz z prognozą oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko oraz Planem inwestycyjnym

Załącznik:

Obwieszczenie

Skip to content