Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze w Komarowie-Osadzie rozpoczęło realizację projektu „To i owo na ludowo” realizowanego w ramach konkursu „Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO” finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zgodnie z Umową Dotacji nr 149/ID735/FIO/2015. W ramach projektu realizowane będą warsztaty aktywności społeczno – obywatelskiej, warsztaty wicia wieńców, kiermasz „To i owo na ludowo” oraz konkursy „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” i „Potrawa regionalna”


 
Skip to content