W dniu 01 czerwca 2015r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach zorganizowano Szkolny Dzień Sportu w połączeniu z Dniem Dziecka. Zabawy dla klas młodszych przygotowały panie: Alina Kycko i Grażyna Presz.

W tym dniu odbyła się też część praktyczna egzaminu na kartę rowerową. Zadania egzaminacyjne i plan „Miasteczka ruchu drogowego” opracowała i przygotowała p. Renata Koper, która była głównym organizatorem imprezy. Umiejętności uczniów oceniała komisja w składzie: dyr. szkoły p. Lucyna Baryła, p. Renata Koper i p. Anna Orkiszewska.

Na zakończenie dnia uczniowie otrzymali słodkie upominki ufundowane przez Radę rodziców i właściciela miejscowego sklepu p. Piotra Posłajko.

Skip to content