W dniu 26 maja w Grabowcu odbyło się spotkanie Starosty Zamojskiego Pana Henryka Mateja z twórcami i animatorami kultury z Powiatu Zamojskiego. Była to okazja do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych w tworzeniu wartości kulturalnych. Twórcy powiatu zamojskiego dzielili się pozytywną energią i doświadczeniem ze swojego dorobku.

Nagrodę za działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz współtworzenia nowego oblicza Zamojszczyzny z rąk Starosty otrzymał Pan Andrzej Sendecki mieszkaniec Gminy Komarów-Osada.

Panu Andrzejowi oraz wszystkim animatorom i działaczom kultury życzymy wytrwałości, wszelkiej pomyślności w realizacji twórczych inicjatyw i niekończącej się wrażliwości na kulturę. Niech Wasza aktywność będzie pasmem sukcesów oraz źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Skip to content