W 2015 roku przypada Jubileusz 25-lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego w naszej Ojczyźnie. Wybory do rad gmin w 1990 przywróciły demokratyczny samorząd, umożliwiający lokalnym społecznościom rozwiązywanie ich problemów zgodnie z ich potrzebami. Samorząd lokalny to największe dobro okresu przemian po 1989 roku. Potwierdzają to fakty. Spójrzmy wokół – jak zmieniła się Polska dzięki działaniom samorządów. Jak na przestrzeni 25 lat zmieniło się nasze otoczenie. Jednocześnie powinniśmy sobie uświadomić, że czekają nas nowe wyzwania, że ciągle jesteśmy w drodze, że musimy dokonywać wyborów nowych celów, dostrzegać zagrożenia i im przeciwdziałać. Samorząd stał się szkołą kadr społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność naszych mieszkańców i ich zaangażowanie w sprawy „małych ojczyzn” okazały się niezwykle efektywne. Ćwierć wieku, to dobry okres na podsumowanie i świętowanie, dlatego ta rocznica odrodzenia samorządu godna jest ze wszech miar właściwej rangi i odpowiedniej oprawy. To nasz wspólny gospodarski dorobek nad którym należy się pochylić z właściwą godnością.

Z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego” składamy wyrazy uznania Tym, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnych i uczestniczą w kształtowaniu najbliższego środowiska. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę z naszym samorządem na rzecz rozwoju gminy, powiatu i województwa. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia wytrwałości i powodzenia w podejmowanych działaniach, zadowolenia z pracy, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym a przede wszystkim – zrozumienia, wdzięczności oraz docenienia złożonej i trudnej pracy.

                                                                                       Z wyrazami szacunku

Przewodniczący

Rady Gminy Komarów-Osada

Jerzy Pałczyński

 

Wójt Gminy

Komarów-Osada

Wiesława Sieńkowska

Skip to content