Uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny rozpoczęły się gminne obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja podczas, której homilię wygłosił ks. proboszcz dr Franciszek Nieckarz.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości złożyli wieńce w miejscach upamiętniających poległych za Ojczyznę.

Dalsze obchody odbyły się w Samorządowym Ośrodku Kultury. Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie Konstytucji 3 Maja, jako aktu prawnego stanowiącego podstawę nowoczesnego społeczeństwa. Wspomniała o dniu 1 Maja – Międzynarodowym Święcie Pracy i o Dniu Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzonym 2 Maja. Zaapelowała o otaczanie naszych narodowych barw szacunkiem i miłością, bo one przypominają nam o Naszej Ojczyźnie. Radosny, majowy nastrój wprowadził wspaniały koncert Wielopokoleniowej Orkiestrze Dętej pod batutą kapelmistrza Pana Ryszarda Gryciaka.

 

Występy młodych artystów ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zubowicach wzbudziły wśród publiczności podziw i uznanie. Część artystyczną zakończył wesołym śpiewem Chór „Pasjonata” na czele z Panem Januszem Bogatko.

W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe szkół wraz z młodzieżą i nauczycielami z Antoniówki, Komarowa-Osady i Śniatycz, jednostek OSP z Antoniówki, Janówki i Komarowa-Osady, Ruszczyzny, Śniatycz i Zubowic oraz partii politycznych.

Kontynuacją obchodów 3 Majowych był przeprowadzony na Komarowskim Rynku pokaz ratownictwa technicznego z użyciem nowoczesnego sprzętu, przygotowany przez Jednostkę OSP w Komarowie-Osadzie. Ogromne zainteresowanie wzbudził pokaz działania poduszki powietrznej, która uniosła bojowy samochód strażacki o całkowitej masie 12 ton, pod którym znajdowała się osoba poszkodowana. Podniesienie pojazdu umożliwiło udzielenie jej pomocy. Następnie druhowie wyposażeni w aparaty tlenowe zademonstrowali ewakuację poszkodowanych z zadymionych pomieszczeń. Po sprawnie przeprowadzonej akcji strażacy za pomocą urządzenia oddymiającego usunęli dym z pomieszczeń. Przebieg pokazów ratownictwa na bieżąco komentował Prezes OSP Komarów –Osada Józef Pawliszak.

Skip to content