Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – diagnostyczne pn. Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz perspektywy wynikające z nowego okresu programowania PROW 2014-2020, które odbędzie się w dniu 6 maja 2015 o godz.8:00 w Centrum Kultury w Sitnie.

Cel spotkania:

  1. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu wdrażania PROW 2007-2013
  2. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu możliwości jakie daje PROW 2014-2020 na obszarach wiejskich
  3. Opracowanie potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”

Do kogo jest skierowane szkolenie:

mieszkańcy, sołtysi, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rolnicy, przedsiębiorcy

Agenda spotkania:

8:00 – 8:10 – Powitanie uczestników, przedstawienie celu spotkania i zakresu oraz osób prowadzących

8:10 – 9:40-  Efekty realizacji PROW 2007-2013 (wykład z prezentacją)

9:40 – 9.50 – Przerwa kawowa

9:50- 11:20 – PROW 2014-2020 – jakie daje nam możliwości

11:20 – 12:05 – Targ pomysłów – jakie działania skierowane będą w zakresach rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury czy działań społecznych na naszym obszarze

12:05 – 12:25 – Obiad

12:25 – 13:00 – Podsumowanie pracy i oznaczenie działań priorytetowych dla obszaru

Skip to content