Publiczne Gimnazjum w Zubowicach uczestniczyło w akcji społeczno-edukacyjnej pt ,,Żonkile’’ organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich w 72 rocznice powstania w getcie warszawskim. W ramach akcji przeprowadzono następujące działania:

  • przygotowanie gazetki 72 rocznica powstania w getcie warszawskim kl. III
  • analiza opowiadania Idy Fink,, Drzazga” kl. II
  • przygotowanie żonkili według wzoru kl. I
  • przeprowadzenie lekcji,, Dymy nad gettem” kl.III
  • spotkanie z całą społecznością uczniowską gimnazjum; rozdawanie żonkili, prezentacja na temat przebiegu powstania w getcie
  • przedstawienie informacji na temat Holocaustu, przygotowanie plakatu

Opiekunem akcji była pani Barbara Popik.

Skip to content