W dniu 24 marca 2015r. Samorząd Uczniowski SP Śniatycze pod opieką p. Renaty Koper zorganizował obchody Dnia Samorządności połączone z pierwszym dniem wiosny. Zajęcia w tym dniu przebiegały zgodnie z opracowanym przez organizatorów programem, na który złożyły się: lekcje prowadzone przez uczniów klas starszych, krótkie skecze o tematyce wiosennej wystawione przez poszczególne klasy, barwny pochód przez wioskę z udziałem „żabek”, „bocianów”, „Marzanny” i „Pani Wiosny”, wspólne ognisko, w którym uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały panie: Alina Kycko, Lucyna Baryła, Anna Orkiszewska, Grażyna Presz, Renata Koper i Lilla Osika.

Skip to content