Marek Tuz, uczeń III klasy PG w Zubowicach otrzymał w roku szkolnym 2014/2015 stypendium naukowe Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przyznawane najzdolniejszym uczniom. Uczeń został zakwalifikowany do programu dzięki punktom zdobytym za bardzo dobry wynik sprawdzianu szóstoklasisty, celujące wyniki w nauce w klasie I i II gimnazjum z przedmiotów ścisłych oraz wysokie wyniki konkursów ogólnopolskich i międzyszkolnych, w których wziął udział. Stypendium umożliwiło zakup pomocy naukowych, dzięki którym uczeń może realizować swoje plany i marzenia. Opiekunem realizacji programu stypendialnego Marka jest nauczycielka p. K. Zastąpiło.

Skip to content