27 marca 2015r. uczniowie klas I-III Publicznego Gimnazjum oraz klasy VI Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie uczestniczyli w programie profilaktyki uzależnień w formie koncertu muzycznego pt. PERKUSISTA „POWIEDZ NIE!” w wykonaniu wirtuoza perkusji – WIESŁAWA „BLACHY” BŁASZKIEWICZA, reprezentującego SCENĘ ARS MARKETING S.C. z Krakowa.

Program dotykał zagadnień z zakresu profilaktyki w dziedzinie uzależnień, kształtowania zdrowego stylu życia, kreowania właściwego stosunku do otaczającego świata, systemu wartości ważnych dla młodego człowieka. Program cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy byli nie tylko widzami, ale i realizatorami wybranych zadań.

Ta forma edukacji młodzieży została sfinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Skip to content