Na terenie Gminy Komarów-Osada działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: 2 jednostki włączone są do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), 5 typu „S” oraz 1 Drużyna Kobieca i 9 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Łączne liczba członków wynosi 379 z czego 9% stanowią kobiety. Młodzieżowe Drużyny liczą 79 członków, w tym: 35 dziewcząt, a chłopców 44. Cieszy fakt, że młodzież bardzo chętnie wstępuje w szeregi MDP, jest to niewątpliwie zasługa Zarządów poszczególnych jednostek OSP.

Zebrania sprawozdawcze odbyły się we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, na których podsumowano działalność oddziałów OSP za ubiegły rok. Plenarne Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP za rok 2014 odbyło się w remizo-świetlicy w Śniatyczach. W zebraniu wśród zaproszonych gości uczestniczyli: Druh Kazimierz Mielnicki Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Zamościu i Pułkownik Mieczysław Skiba Honorowy Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Pani Lucyna Baryła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śniatyczach. Na plenarnym posiedzeniu Zarządu zostało odczytane sprawozdanie z działalności ZOSP RP za 2014 roku. Jednostki OSP na terenie gminy brały czynny udział przy organizacji „Bitwy pod Komarowem”, „Dni Komarowa”, „Masowych biegów ulicznych”, „Dni Sportu”, „Dożynek”, wyścigu kolarskiego, świąt kościelnych, zbiórki pieniędzy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przygotowanie placu do zawodów sportowo-pożarniczych MDP, pomoc przy organizacji Powiatowego „Dnia Strażaka” i 85-lecia istnienia OSP Zubowice. Przy jednostce OSP w Komarowie-Osadzie działa Klub Honorowych Dawców Krwi, natomiast przy jednostce OSP w Zubowicach Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta.

Druhowie w czynie społecznym utrzymują porządek wewnątrz oraz na zewnątrz budynków remizo-świetlic poprzez: koszenie traw, naprawę sprzętu pożarniczego, remont świetlicy. W okresie sprawozdawczym zakupiono nowy samochód dla OSP Antoniówka, z którego druhowie tej jednostki bardzo się cieszą, nową motopompę dla OSP w Komarowie-Osadzie. Pozyskano samochód z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Zamościu dla jednostki OSP w Zubowicach. Podjęto starania o uzyskanie środków na zakup nowego samochodu średniego dla OSP w Zubowicach oraz lekkiego dla OSP w Dubie. Jednostki OSP z terenu Gminy Komarów-Osada są w 100% wyposażone w umundurowanie koszarowe. W okresie sprawozdawczym zakupiono osiem kompletów mundurów wyjściowych.

Na Plenarnym Posiedzeniu omówiono także zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i zagrożenia pożarowego na terenie Gminy Komarów-Osada.

 

Skip to content