Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia w formie przetargu.

Szczegóły w ogłoszeniu dostępnym pod adresem: www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

Skip to content