W związku z realizacją przez Gminę Komarów-Osada projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada” prosimy o wypełnienie w terminie do 30.03.2015 roku i zwrot do sołtysów miejscowości lub tutejszego urzędu gminy ankiet przeznaczonych odpowiednio dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej/wielorodzinnej, przedsiębiorców oraz administratorów budynków użyteczności publicznej.

Zebrane w ramach niniejszej ankiety informacje są niezbędne do opracowania bazy danych inwentaryzacji CO2 na terenie gminy umożliwiających ocenę gospodarki energią w gminie, podstawy opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej – dokumentu bezwzględnie wymaganego przy ubieganiu się przez gminę, przedsiębiorców lub osoby fizyczne w najbliższych latach o środki na inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie Gminy Komarów-Osada.                                                                                                                

                                                           Wójt Gminy Komarów-Osada

                                                           (-) Wiesława Sieńkowska

W załączeniu do pobrania:

Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej/wielorodzinnej

Ankieta dla przedsiębiorców

Ankieta dla budynków użyteczności publicznej

Skip to content