Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, wymienionego w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu z dnia 17.02.2015r. pod pozycją Nr 1, zlokalizowanego przy ul. Rynek 35/2, na przystanku autobusowym w Komarowie-Osadzie KW ZA1T/000444113/0. Obręb geodezyjny Nr 9, arkusz mapy 1, działka oznaczona Nr 629/4.

Powierzchnia lokalu wynosi 12,00m2, wyposażone w instalację energii elektrycznej.

Cena wywoławcza 15,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej netto.

Minimalne postąpienie – 1,00 zł.

Czynsz płatny jest do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Stawka czynszu nie obejmuje energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych i podatku od nieruchomości. Przedmiotowe koszty najemca będzie ponosił dodatkowo po zawarciu stosownych umów i złożeniu deklaracji.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 23 marca 2015 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój nr 17.

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                mgr Wiesława Sieńkowska

Więcej informacji o przetargu pod adresem: www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

 

Skip to content