6 marca 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięło w nich udział 15 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy oraz 6 uczniów z 2 gimnazjów. Turniej składał się z części pisemnej oraz ustnej, a za jego przeprowadzenie odpowiedzialny był Pan Piotr Grząśko.

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe:

  1. Wawryn Weronika – Szkoła Podstawowa w Antoniówce
  2. Działa Norbert – – Szkoła Podstawowa w Komarowie – Osadzie
  3. Pokryszka Weronika – Szkoła Podstawowa w Antoniówce

II grupa wiekowa – gimnazja:

  1. Biszczan Anna – Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie
  2. Mikuła Laura – Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie
  3. Posłajko Dominika – Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie

W etapie powiatowym turnieju, który odbędzie się w Zamościu, Gminę Komarów – Osada będą reprezentowały: Wawryn Weronika i Biszczan Anna.

Uczniowie, którzy znaleźli się w finale, otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Komarów – Osada Panią Wiesławę Sieńkowską.

Skip to content