Dzieci z terenu gminy Komarów-Osada uczestniczyły w ciekawych zajęciach (zabawy, gry, kącik plastyczny, telewizyjny, spacery, wycieczki) zorganizowanych przez pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie.

Dzięki uprzejmości Państwa Barbary i Romana Krawców zwiedziły miejscową piekarnię i poznały tajniki pieczenia smacznego, komarowskiego chleba. Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy i Sekretarz Gminy również ciepło przyjęli zwiedzających, zapoznając z poważną pracą w urzędzie gminy.

Skip to content