Informujemy, że od stycznia 2015 roku odpady zmieszane zebrane na terenie Gminy Komarów-Osada są przekazywane do dalszej segregacji na linii sortowniczej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. W związku z tym przypominamy o bezwzględnym zakazie wrzucania popiołu z palenisk domowych do odpadów zmieszanych odbieranych w ramach gminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

Informujemy, że zanieczyszczone popiołem odpady komunalne poddane sortowaniu negatywnie wpływają na proces technologiczny zakładu, powodują nieuzasadniony wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, ograniczając możliwości uzyskania założonych przepisami efektów, których nieosiągnięcie spowoduje naliczanie dla gmin kar finansowych skutkujących wzrostem kosztów odbioru odpadów od mieszkańców.

W sytuacji stwierdzenia przez firmę odbierającą odpady z terenu nieruchomości faktu mieszania odpadów komunalnych z popiołem, takie odpady do czasu przesegregowania nie będą odbierane.

Jednocześnie informujemy, że popiół z nieruchomości odbierany jest raz na trzy miesiące w terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie. Zapotrzebowanie na worki na popiół należy zgłaszać przy odbiorze odpadów firmie odbierającej.

Skip to content