W dniu 19 grudnia 2014r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście w osobach: Wójt Gminy Komarów-Osada Pani Wiesława Sieńkowska, proboszcz parafii Dub ks. Witold Mikulski, radny miejscowości Pan Mariusz Łagowski, prezes OSP Śniatycze Pan Andrzej Jednac, prezes OSP Kadłubiska Pan Jan Fanfara, przewodnicząca KGW Śniatycze Pani Aldona Saputa, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agata Krzyżanowska. Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Pani Lucyna Baryła, która w swoim wystąpieniu nawiązała do najpiękniejszych polskich tradycji bożonarodzeniowych, po czym uczniowie wystawili wzruszające jasełka przygotowane pod opieką Pani Aliny Kycko i Pani Anny Orkiszewskiej. Po wspólnym kolędowaniu i odczytaniu przez ks. Witolda Mikulskiego Ewangelii według Św. Łukasza, uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia. Na zakończenie Pani Wójt obdarowała dzieci koszem słodyczy, a dorośli spotkali się przy wspólnym poczęstunku.

Skip to content