3 grudnia 2014 r. uczniowie klasy II z Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie uczestniczyli w praktycznych zajęciach z chemii w Oczyszczalni Ścieków w Zamościu. Zajęcia prowadził pracownik oczyszczalni. Uczniowie poznali zasady jej funkcjonowania, przyjrzeli się kolejnym etapom oczyszczania ścieków, a także poszerzyli swoje wiadomości na temat wykorzystania biogazu dla potrzeb oczyszczalni.

Takie zajęcia organizowane poza szkołą to jedna z metod nauczania praktykowana w Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie, która ułatwia realizację materiału nauczania z różnych przedmiotów, a także pozwala uczniom wykazać się większą aktywnością i rozwijać zainteresowania przedmiotem.

Wyjazd do oczyszczalni ścieków zorganizowała nauczycielka chemii w Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie – Pani Halina Romańczuk.

Skip to content