Kolejny dwunasty już raz w dniu 20 listopada 2014 roku odbył się Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych. Świetlica Wiejska w Wolicy Brzozowej wypełniła się znakomitymi artystami i dostojnymi gośćmi.

Zaproszeni goście i artyści zostali powitani przez Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej Panią Dorotę Mazur.

Wójt Gminy Pani Wiesława Sieńkowska w swoim wystąpieniu w sposób szczególny podkreśliła obecność Jego Ekscelencji Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariana Rojka i podziękowała za objęcie Patronatem Honorowym przeglądu.

 

Dziękowała Panu Staroście Henrykowi Matejowi i pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za profesjonalną współpracę i życzliwość dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jako przykład wskazała samochód marki Mercedes Sprinter 516 – 19 osobowy, zakupiony przy znacznym dofinansowaniu ze środków PFRON, z którego w wygodny i bezpieczny sposób korzystają osoby niepełnosprawne. Podkreśliła, że integracja osób niepełnosprawnych jest szczególnie ważna w dobie rosnących zagrożeń cywilizacyjnych, ponieważ dobre samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa i akceptacja są najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości.

Następnie głos zabrał Jego Ekscelencja ks. dr Marian Rojek Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, a krótką modlitwę poprowadził ks. Czesław Koraszyński Diecezjalny Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych.

W drugiej części głos został oddany występującym 13 zespołom z   Warsztatów Terapii Zajęciowej i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z czterech powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego.

Doświadczyliśmy wzruszającego, głębokiego przeżycia artystycznego i duchowego. Ogromne zaangażowanie, entuzjazm występujących artystów, ich żywe emocje współodczuwaliśmy z chęcią i radością śpiewając razem z nimi.

Wszyscy artyści otrzymali równorzędne nagrody oraz dyplomy za udział w Przeglądzie.

Warsztat Terapii Zajęciowej daje możliwości nauki, rozwoju, zdobywania doświadczenia, życzliwości i szacunku ze strony innych, pozwala poznać uczestników od ich wnętrza, bo również mają oni marzenia, oczekiwania i zainteresowania. Cieszymy się, że jesteście, że tak pięknie rozwijacie swoje talenty, a te jasne i ciepłe promyki, które wysyłacie niech rozświetlają naszą gminę.

Organizatorami przeglądu byli: Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, Parafia Rzymskokatolicka w Komarowie oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie.

„XII Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych Komarów 2014” był dofinansowany ze środków Województwa Lubelskiego.

Skip to content