Dzień 7 listopada 2014r. był bardzo urozmaiconym dniem dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach. Na wniosek dyrektora szkoły p. Lucyny Baryła zajęcia w tym dniu przeprowadziły przedstawicielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zamościu: p. Jowita Kostrubała pedagog i p. Ewa Turczyn – Iskrzak psycholog. W każdym oddziale (0-I, II-III i IV-VI) zrealizowano po 1 godzinie zajęć warsztatowych dostosowanych do grupy wiekowej dzieci. Tematykę zaczerpnięto z programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”. Zaplanowano także dalsze spotkania z uczniami oraz z nauczycielami i rodzicami.

 

Skip to content