„Aktywni i silni wiedzą” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze w Komarowie-Osadzie we wrześniu i październiku 2014 roku w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Partnerzy: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Apis S.A.

Zadanie miało na celu zwiększenie zaangażowania i aktywności 15 członków Stowarzyszenia w życie publiczne poprzez wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Aktywni w Kulturze. Aby osiągnąć w/w cel Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze zostało doposażone w niezbędny sprzęt biurowy (zestaw komputerowy z urządzeniem wielofunkcyjnym). Ponadto przeprowadzono zajęcia edukacyjno-warsztatowe „Aktywnie dla siebie i innych” oraz warsztaty aktywności społeczno-obywatelskiej „Silni Wiedzą”.

Skip to content