Pani Agnieszka Wszoła Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska reprezentowała Gminę Komarów-Osada w Federalnym Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego w Berlinie podczas warsztatów i wyjazdu studyjnego „Wymiana wiedzy i doświadczeń na temat lokalnej strategii gospodarki niskoemisyjnej”. Celem spotkania była promocja najlepszych praktyk polskich i niemieckich samorządów dotyczących ochrony klimatu oraz nowych możliwości współpracy polsko-niemieckiej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Zaprezentowana podczas spotkania Spółdzielnia Nasza Energia, do której weszły m.in. Gminy Komarów-Osada, Sitno, Łabunie i Skierbieszów stanowiła przykład dobrej praktyki w zakresie tworzenia spółdzielni energetycznych w oparciu o biogazownie rolnicze jako korzystnej formuły prawnej realizacji inwestycji w lokalne źródła energii z udziałem gmin i sposób na pobudzenie gospodarcze terenów wiejskich w Polsce.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele wielu samorządów: z Polski, m.in.: Chorzów, Bydgoszcz, Częstochowa, Kisielice, Kobylnica, Komarów-Osada, Karczew, Kościerzyna, Bielsko-Biała, Ełk, Warszawa, ze strony Niemieckiej reprezentowane były Delitzsch, Flensburg, Harten, Saerbeck.

Wizyta studyjna była okazją do zapoznania się z wieloma ciekawymi rozwiązaniami związanymi z efektywnością energetyczną, m.in. przykład budynku pasywnego w Eberswalde, Biogazownia Lichterfelde oraz Centrum Energii Odnawialnej im. Hermanna Scheera w Eberswalde.

Organizatorami i sponsorami warsztatów i wizyty studyjnej była firma adelphi – instytucja doradcza w Niemczech, we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE).

Zdjęcia: źródło adelphi

 

Skip to content