28 października 2014 r. był dla mieszkańców Janówki dniem szczególnym, niezwykle radosnym, albowiem zwieńczył trud kapitalnego remontu budynku po byłej szkole podstawowej na Centrum Integracji Społecznej.

Skip to content