21 października 2014 r. odbyło się spotkanie władz samorządowych Gminy Komarów-Osada z przedstawicielami Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Lublina i Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem”. Wizytę rozpoczęto od odwiedzenia Miejsca Pamięci w Wolicy Śniatyckiej. Następnie delegacje udały się do Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie, gdzie przedyskutowano problem łączenia przeszłości z teraźniejszością przy zachowaniu dziedzictwa historycznego. Uczestnicy dyskusji wyrazili aprobatę dla planów rozwojowych związanych z budową farmy wiatrowej na terenach objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego północną część gminy. Debatę prowadził Pan Waldemar Podsiadły – sekretarzem Komitetu.

W dyskusji udział wzięli: Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy, ze strony Komitetu m.in.: Dariusz Kopciowski Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, dr Bogdan Kawałko, dr Leon Popek pracownik lubelskiego IPN, ze strony Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” – Tomasz Dudek Prezes.

Skip to content