Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy – prawo o ruchu drogowym – z dniem 31 sierpnia br. każda osoba poruszająca się po zmroku w obrębie dróg poza ternem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Dlatego w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy zakupiono opaski odblaskowe dla każdego mieszkańca, które można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój numer 2.

Zachęcamy do ich pobrania i noszenia, bo bezpieczeństwo na drodze jest bardzo ważne.

Skip to content