Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Komarów-Osada – wybór formy przetargu podyktowany jest zabezpieczeniem interesów społeczności lokalnej w zakresie preferowania rozwoju działalności gospodarczej przez mieszkańców Gminy Komarów-Osada – na najem lokalu użytkowego, wymienionego w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu z dnia 25.09.2014r. pod pozycją Nr 1, zlokalizowanego przy ul. Rynek 34, w budynku pawilonu handlowego w Komarowie-Osadzie. Obręb geodezyjny Nr 9, arkusz mapy 2, działka oznaczona Nr 712/6.

 

Powierzchnia lokalu wynosi 159,24 m2, z czego ogrzewana powierzchnia 142,28 m2, pomieszczenie magazynowe o powierzchni 16,96 m2 – nie ogrzewane. Wyposażone w instalację wodną i kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i energię elektryczną.

Pomieszczenia do remontu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

Na okres prowadzenia remontu, jednak nie dłużej niż na jeden miesiąc zwalnia się najemcę z opłaty czynszu (naliczana będzie opłata za dostawę ciepła).

Cena wywoławcza 15,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej netto.

Minimalne postąpienie – 1,00 zł.

Czynsz płatny jest do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Osoba która wygra przetarg – najemca zobowiązany jest do wpłacania zaliczek tytułem należności za dostarczane ciepło, co miesiąc do ostatniego dnia miesiąca w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z rozliczenia sezonu grzewczego za rok poprzedni.

Stawka czynszu nie obejmuje energii elektrycznej, zużycia wody, wywozu nieczystości stałych i ciekłych, podatku od nieruchomości. Przedmiotowe koszty najemca będzie ponosił dodatkowo po zawarciu stosownych umów i złożeniu deklaracji.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 października 2014 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój nr 10.

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

Skip to content