Swaryczów. Wieś wtopiona w przepiękny krajobraz pogra­nicza Roztocza i Kotliny Hrubieszowskiej. Położona w granicach Gminy Komarów – Osada, na łagodnych wzniesieniach otaczają­cych dolinę rzeki Sieniochy – le­wego dopływu Huczwy. Jeszcze wczoraj nikt o niej nie słyszał. Dziś jej sława wykracza poza granice naszego kraju. Wszyst­ko dzięki Gotom, którzy wędru­jąc z północy nad Morze Czar­ne, zatrzymali się tutaj na blisko trzy stulecia. Archeolodzy z Lu­blina, badając cmentarzysko z tamtego okresu, odkrywają krok po kroku tajemnice związane z kulturą, tradycjami i obyczaja­mi tego północnogermańskiego plemienia, utożsamianego z kulturą wielbarską. Właśnie dobiegł końca dziesiąty sezon badań wykopaliskowych prowadzonych w tym miejscu. Od samego począt­ku kieruje nimi dr Sylwester Sadowski z Instytutu Archeologii w Lublinie.

Powyższymi słowami rozpoczyna się artykuł poświęcony badaniom wykopaliskowym w Swaryczowie, który ukazał się na łamach wydania z 16 września 2014 r. publikacji „Echa Roztocza”.

W załączeniu treść artykułu

Goci w Swaryczowie

 

Skip to content