Informujemy, że zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2014 r., poz. 1134) termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 roku.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. nr 2 do godziny 15.30.

Skip to content