W Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w dniu 14 października 2014 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród VI edycji konkursu „Przyjazna wieś” organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowanej na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

W etapie regionalnym konkursu „Przyjazna Wieś” w kategorii infrastruktura społeczna II nagrodę otrzymał projekt Gminy Komarów-Osada „Orkiestra Dęta siła tradycji – Utworzenie i działalność Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej”, zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w Działaniu 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

 

Nagrodę i pamiątkowy dyplom z rąk Dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – Andrzeja Kloca oraz Dyrektora LODR w Końskowoli – Antoniego Skrabuchy, w imieniu Wójta Gminy Komarów-Osada odebrał Sekretarz Gminy Stanisław Siek.

Otrzymana nagroda jest wyrazem uznania za zaangażowanie, trud i wysiłek wielu osób, animatorów, trenerów, uczestników i społeczności lokalnej, jest podziękowaniem, inspiracją i zachętą do dalszej aktywności społecznej, która będzie przekładała się na zmianę i poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Skip to content