Gminne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Komarowie-Osadzie w dniu 14 października 2014 roku. W uroczystościach uczestniczyły władze gminy, nauczyciele, nauczyciele emeryci, pracownicy szkół. Podczas uroczystości Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom szkół za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy nauczycielskiej, nauczycielski trud, otwartość serca i umysłu w wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży. Nagrodę Wójta Gminy Komarów-Osada otrzymali: Lucyna Baryła – dyrektor Szkoły Podstawowej w Śniatyczach, Anna Kupiec-Niedźwiedź – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie, Elżbieta Żybura – dyrektor Szkoły Podstawowej w Antoniówce, Zbigniew Danilewicz- dyrektor Szkoły Podstawowej w Zubowicach, Alicja Pikuta – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zubowicach, Anna Maryńczak – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce – Anna Koszel, Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie: Jolanta Krosman, Alicja Łasocha, Barbara Tokarska, Anna Podgórska, Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie: Marek Biszczan, Tomasz Szewczuk, Beata Zarębska – Jachymek, Szkoły Podstawowej w Zubowicach: Anna Danilewicz, Publicznego Gimnazjum w Zubowicach: Elżbieta Danilewicz, Szkoły Podstawowej w Śniatyczach: Anna Orkiszewska. Za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków i szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska nagrodę Wójta Gminy otrzymały: Ewa Wojciechowska, Maria Typek, Małgorzata Grosman, Bożena Worobiej pracownicy Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie. Za długoletni trud uczenia i wychowania młodego pokolenia w atmosferze szacunku dla zdobyczy nauki, a przede wszystkim poszanowania drugiego człowieka, za zaangażowanie, profesjonalizm i wielką życiową mądrość Nagrodę Wójta Gminy i Dyplom Uznania otrzymała Danuta Gromek wieloletnia Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubie, która z końcem roku szkolnego przeszła na emeryturę.

 

Skip to content