Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie tradycje patriotyczne i ludowe kultywują przez cały rok szkolny. To efekt rzetelnej edukacji polonistycznej, historycznej i artystycznej, głęboko zakorzenionej w tradycji szkoły. Uczniowie są w pełni świadomi spoczywającego na nich obowiązku odpowiedzialności za lokalne dobro i chętnie uczestniczą we wszelkich przedsięwzięciach edukacyjnych mających pozytywny wpływ na ich wychowanie i dalszy rozwój. Jest to jeden z priorytetów szkoły, nad którego realizacją czuwa grono doświadczonych pedagogów, dostrzegających umiejętności swoich uczniów i stwarzających im możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań i aspiracji.

 

Skip to content