Lepienie pierogów od Kucharki, wykonanie koszyczka od czerwonego kapturka, sporządzenie Konia z siana od Kopciuszka – to zadania z jakimi 24 września 2014 r. zmierzyły się trzy 5 osobowe drużyny osób z niepełnosprawnością z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dominikanówki, Lipina Starej, Wolicy Brzozowej, uczestniczące w Grze terenowej Bajkowym Szlakiem na terenie miejscowości Wolica Brzozowa.

Mimo niepewnych prognoz pogodowych grę terenową przeprowadzono podczas słonecznego i pięknego dnia. Ciepło ubrani uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zubowicach wcielili się w role popularnych postaci z bajek i baśni: Czerwonego Kapturka, Babci, Kopciuszka, Rusałki, Mnicha, Rybaka, Mędrca, Myśliwego, Krasnoludka i zajęli swoje miejsca na przygotowanym wcześniej bajkowym szlaku na terenie miejscowości Wolica Brzozowa. Wyposażone w mapy drużyny osób z niepełnosprawnością pod opieką opiekuna podążały szlakiem odwiedzając i wyswobadzając z kłopotów kolejne postacie uwikłane w czary złej Czarownicy. Wykonane przez drużyny zadanie i otrzymane za nie punkty umożliwiało ukończenie gry w ostatnim punkcie, w którym była wizyta u wróżki, w którą wcieliła się p. Wójt Wiesława Sieńkowska. Nagrodą dla uczestników gry było 30 godzin zajęć z hipoterapii.

 

Realizacja gry terenowej wzbudziła zaangażowanie i zainteresowanie wśród lokalnej społeczności wsi Wolica Brzozowa, której członkowie uczestniczyli w tym niecodziennym wydarzeniu wiernie kibicując graczom w lepieniu i gotowaniu pierogów podczas ich wizyt u Kucharki, a także odwiedzali poszczególne bajkowe punkty na trasie bajkowego szlaku.

Realizację gry terenowej – Bajkowym Szlakiem poprzedziły przygotowania, które polegały na uszyciu strojów dla bajkowych bohaterów szlaku, a także wykonania rekwizytów, przygotowania trasy, zredagowaniu scenariusza. W przygotowania gry włączyli się partnerzy projektu „Bajkowym Szlakiem – gra terenowa” – Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z/s w Wolicy Brzozowej, Publiczne Gimnazjum w Zubowicach oraz Gmina Komarów-Osada.

Głównym celem projektu „Bajkowym Szlakiem – gra terenowa” realizowanego przez Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej była integracja 15 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zamojskiego ze społecznością lokalną poprzez realizację gry terenowej – Bajkowym szlakiem na terenie miejscowości Wolica Brzozowa. Zadanie było realizowane od 01.06.2014 do 30.09.2014. Projekt finansowany w ramach projektu Stowarzyszenia Równych Szans „Bona Fides” – „Wspólnie na Zamojszczyźnie” współfinansowanego ze środków EFS.

Skip to content