Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie

o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie,

Przewodniczący: Ferszt Alicja Maria

Zastępca Przewodniczącego: Czop Paweł

Członkowie:

  1. Grosman Irena Teresa
  2. Grosman Małgorzata
  3. Mazurek Andrzej
  4. Michnowicz Ryszard
  5. Olewski Bogdan Lucjan
  6. Śmiech Iwona Joanna
  7. Ulanowska Irena

Siedziba komisji:

Urząd Gminy w Komarowie-Osadzie

II piętro, pok. Nr 9

Tel. 84 6153102 wew.38

Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Komarów-Osada oraz rejestracją kandydatów na Wójta Gminy Komarów-Osada będą prowadzone w następujących terminach:

1)   2 października                 od godz. 8.oo do godz. 15.oo

2)   3 października                 od godz. 8.oo do godz. 15.oo…

3)   6 października                 od godz. 8.oo do godz. 15.oo

4)   7 października                 od godz. 8.oo do godz. 24.oo

5)    8 października                od godz. 8.oo do godz. 15.oo

6)    9 października                od godz. 8.oo do godz. 15.oo

7)    10 października              od godz. 8.oo do godz. 15.oo

8)    13 października              od godz. 8.oo do godz. 15.oo

9)    14 października              od godz. 8.oo do godz. 15.oo

10) 15 października              od godz. 8.oo do godz. 15.oo

11) 16 października              od godz. 8.oo do godz. 15.oo

12) 17 października              od godz. 8.oo do godz. 24.oo

 

          Przewodniczący

GKW w Komarowie-Osadzie

         /-/ Ferszt Alicja

Skip to content