„Aktywnie i Zdrowo” pod taką nazwą prowadzono niedzielny piknik sportowy, który odbył się 21 września 2014r. na boisku szkolnym w Komarowie-Osadzie. Piknik był jednym z zadań realizowanych w ramach projektu Aktywność i Sprawność” współfinansowanego ze środków konkursu grantowego „Granty na rozwój NGO” w ramach projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem „Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizuje Klub Sportowy LEGION Komarów-Osada.

 

Skip to content