„Aktywnie i Zdrowo” pod taką nazwą prowadzono niedzielny piknik sportowy, który odbył się 21 września 2014r. na boisku szkolnym w Komarowie-Osadzie. Piknik był jednym z zadań realizowanych w ramach projektu Aktywność i Sprawność” współfinansowanego ze środków konkursu grantowego „Granty na rozwój NGO” w ramach projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem „Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizuje Klub Sportowy LEGION Komarów-Osada.

Na niedzielę zaproszono mieszkańców gminy do włączenia się we wspólna aktywność sportową, celem wzmocnienia kondycji fizycznej i zdrowia. W trakcie pikniku sportowo-rekreacyjnego zaplanowano różnorodne rozgrywki i konkurencje sportowe dla wielu grup wiekowych, dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaplanowano liczne nagrody dla uczestników konkurencji sportowo-rekreacyjnych oraz poczęstunek regeneracyjny, by nikt nie opadł z sił. Deszczowa pogoda i chłód zniechęcił mieszkańców gminy Komarów-Osada i nie przybyli licznie, jednak na imprezie stawili się wszyscy zapaleni sportowcy, fani rekreacji i integracji.

Wspólne spotkanie zaowocowało ludzką energią, która pozwoliła na rozpędzenie deszczowych chmur, pokonanie zimna i sportową zabawę. Rozegrano zaplanowane konkurencje rekreacyjno-sportowe, wręczono nagrody i podziękowania dla uczestników.

Skip to content