W związku z planowanym uruchomieniu we wrześniu bieżącego roku Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu gdzie kierowane są odpady komunalne z terenu naszej gminy, informujemy o konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych w ramach gminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

W związku z powyższym gospodarstwa domowe nie mające możliwości zagospodarowania popiołu z palenisk domowych we własnym zakresie, proszone o zgłaszanie zapotrzebowania na worki do selektywnej zbiórki popiołu firmie zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy bądź pracownikom tutejszego urzędu. Zabrania się wrzucania popiołu z palenisk domowych do odpadów komunalnych zmieszanych.

Popiół jako specyficzna frakcja o drobnym granulacie w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, który będzie również podlegał sortowaniu negatywnie wpłynie na efekt działania zakładu, powodując nieuzasadniony wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Nowy system będzie obowiązywał od miesiąca października bieżącego roku.

 

Skip to content