W związku z udziałem Gminy Komarów-Osada w projekcie „Wspólnie na Zamojszczyźnie” realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES w partnerstwie z Powiatem Zamojskim, uprzejmie informujemy, że dnia 9 września 2014 r. o godz. 12: 00 odbędzie się spotkanie grupy roboczej w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie. Jest to kontynuacja procesu, który rozpoczął się analizą sześciu obszarów I płaszczyzny Modelu Współpracy. Celem spotkań będzie stworzenie harmonogramu działań i podział obowiązków. Informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.wspolnienazamojszczyznie.eu

„Wspólnie na Zamojszczyźnie” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content