Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, wymienionego w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 22.10.2013r. pod pozycją Nr 2, zlokalizowanego przy ul. Rynek 34, w piwnicy budynku pawilonu handlowego w Komarowie-Osadzie. Obręb geodezyjny Nr 9, arkusz mapy 2, działka oznaczona Nr 712/6.

Powierzchnia lokalu wynosi 66,00 m2, z czego ogrzewana powierzchnia 46,00 m2, pomieszczenie magazynowe o powierzchni 20,00 m2 – nie ogrzewane. Pomieszczenia po przeprowadzonym remoncie, wyposażone w instalację wodną (bez kanalizacji), centralne ogrzewanie i energię elektryczną.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 września 2014 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pokój nr 10.

Szczegółowe informacje o przetargu dostępne pod adresem: http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=850043

Skip to content