Informujemy, że w dniu 14.07.2014 roku do Wójta Gminy Komarów-Osada wpłynęło pismo Ministerstwa Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych z dnia 9 lipca 2014 roku znak DGK-V-475-15/27920/JJ/14 w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego z wniosku Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie zaopiniowania projektu robót geologicznych dotyczących prac kartografii geologicznej dla rozpoznania obszarów prognostycznych występowania kruszywa piaskowo-żwirowego dla korytarza drogi ekspresowej S-17 na odcinku Piaski-Hrebenne (województwo lubelskie i podkarpackie) realizowanych w ramach przedsięwzięcia: Mapa geośrodowiskowa Polski (II) w skali 1:50 000” przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Trawniki, Żółkiewka, Izbica, Nielisz, Tomaszów Lubelski i Komarów-Osada.

Wiecej informacji oraz obwieszczenie w sprawie pod adresem: http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=100&p1=szczegoly&p2=822640

Skip to content