Reprezentacja kobiet z Gminy Komarów-Osada uczestniczyła w VI Forum Kobiet Aktywnych, które odbyło się w Mirczu. Panie przygotowały stoisko, które było wizytówką naszej gminy. Smakowite potrawy i ciasta zachęcały do próbowania specjałów, przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Duba. Ręcznie wykonane prace prezentowane były przez Warsztat Terapii Zajęciowej z Wolicy Brzozowej. Kącik twórczyń i artystek z naszej gminy ubogacił wystrój pięknymi pracami i obrazami autorstwa Pani Ewy Barczyńskiej, Pani Haliny Ważny, Pani Beaty Przyczyna oraz Pani Urszuli Pakuła.

 

Spotkanie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze, było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości i podjęcia nowych inicjatyw, które były omawiane podczas paneli i warsztatów oraz mniej oficjalnych rozmów na piknikach. Dyskusje dotyczyły wpływu kobiet na procesy decyzyjne, przełamywania barier w ramach współpracy międzynarodowej oraz różnych wymiarów aktywności kobiet w Europie.

Forum towarzyszyły koncerty Grażyny Łobaszewskiej oraz występy zespołu „Arabeska” i kabaretu „Hrabi”, pokaz mody pod hasłem „Wydobyć kobiecość”.

Tegoroczne Forum Kobiet Aktywnych w Mirczu odbywało się pod honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania.

Skip to content