Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada do publicznego wglądu.

Szczegóły dostępne pod adresem: http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

Skip to content