Uroczyste apele, kwiaty, podziękowania i rozdanie świadectw – tak w szkołach Gminy Komarów-Osada wyglądało zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

To chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych dni przez większość uczniów – zakończenie roku szkolnego i upragnione wakacje. Koniec roku szkolnego to czas na podsumowanie pracy szkoły, wręczenie wyróżniającym się uczniom nagród za wyniki w nauce, sukcesy sportowe, wręczenie dyplomów oraz listów gratulacyjnych dla rodziców.

Niewątpliwie najwyższym wyróżnieniem dla uczniów jest otrzymanie stypendium Wójta Gminy Komarów-Osada za wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów-Osada wręczyła 18 uczniom, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,50, otrzymali wzorowe zachowanie, angażowali się w życie szkoły i środowiska lokalnego, brali udział w wielu konkursach przedmiotowych. Stypendium Wójta Gminy Komarów-Osada otrzymali uczniowie: Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie: Laura Mikuła, Anna Biszczan, Ewa Śmiech, Iwona Cisak, Sylwia Jachymek, Aleksandra Biszczan; Publiczne Gimnazjum w Zubowicach: Justyna Nadłonek, Marek Tuz;Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie: Amelia Szajewska, Wiktoria Mazur, Kacper Pytlik, Jakub Wróblewski, Adrian Bil, Paulina Wróblewska, Olimpia Kaczorowska, Karolina Szeremeta, Wiktoria Tymczuk, Oskar Korczyński. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne oraz wyrazy uznania za trud wychowawczy, wzorowe wychowanie, osiągnięte wysokie wyniki w nauce.

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Dubie zbiegło się z odejściem na emeryturę Pani Danuty Gromek dyrektora szkoły. Podziękowania za długoletni trud uczenia i wychowania młodego pokolenia w atmosferze szacunku dla zdobyczy nauki, a przede wszystkim poszanowania drugiego człowieka, za zaangażowanie, profesjonalizm i wielką życiową mądrość złożyła Pani Danucie Gromek Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów-Osada. Podziękowania składali również pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice.

 

Skip to content