Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Komarów-Osada „RAZEM” w partnerstwie z Gminą Komarów-Osada wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej prowadzi w okresie od 01.08.2013r. do 30.06.2014r. zajęcia przedszkolne w „Klubie przedszkolaka w Komarowie” dla dzieci czteroletnich mieszkających na terenie gminy Komarów-Osada leżącej w podregionie Gotania.

 

Organizacja i prowadzenie „Klubu przedszkolaka” jest możliwa dzięki Projektowi „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” i uzyskaniu dofinansowania w I konkursie „Granty na rozwój NGO”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W „Klubie przedszkolaka w Komarowie” dzieci spędzały 5 godzin dziennie, miały zapewniony wszechstronny rozwój zdolności i umiejętności, wyrównywanie deficytów w rozwoju mowy. Uczyły się działania w grupie, samodzielności, nabywały pewności siebie. Przedszkolaki lubiły się bawić, lepić, malować, budować, śpiewać, tańczyć, konstruować i wesoło spędzać czas. Swe umiejętności zaprezentowały mieszkańcom Komarowa-Osady na Pikniku Rodzinnym.

Dzieci poznały też życie Gotów w czasie wycieczki do Wioski Gotów w Masłomęczu.

Skip to content