W dniu 18 czerwca 2014 r. Wójt Gminy Komarów – Osada Wiesława Sieńkowska uroczyście wręczyła Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej Pani Dorocie Mazur kluczyki do nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Zakup samochodu został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” oraz środków własnych Gminy Komarów – Osada. Całkowita wartość projektu wyniosła 227 427,00 zł, w tym wartość dofinansowania ze strony PFRON – 150 000,00 zł, środki gminy to kwota 77 427,00 zł.

Z zakupionego samochodu będą korzystać osoby niepełnosprawne dojeżdżające do siedziby WTZ w Wolicy Brzozowej na kilkugodzinne zajęcia terapeutyczne w pracowniach: plastycznej, rękodzieła użytkowego, krawieckiej, gospodarstwa domowego, poligraficznej i stolarskiej, które korzystają również z doradztwa zawodowego i zabiegów rehabilitacyjnych.

Skip to content