W dniu 12 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada odbyło się spotkanie grupy roboczej utworzonej w ramach realizacji projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie”. Spotkanie o charakterze doradczym prowadziła Pani Małgorzata Czarnecka – animator współpracy. Doradztwo dotyczyło wdrażania Modelu Współpracy w zakresie I i III płaszczyzny tj. wspólnego JST i NGO tworzenia i realizacji polityk publicznych oraz wsparcia infrastruktury współpracy. Celem wspólnej pracy grupy roboczej jest nauka współpracy, która odpowiada na rzeczywiste potrzeby mieszkańców a tym samym podnosi jakość ich życia w środowisku lokalnym.

Skip to content